ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

OBEC Content Center


09 | ก.ย. | 2564

ประกาศลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


01 | ก.ค. | 2564

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564


29 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 21 มิถุนายน 2564


18 | มิ.ย. | 2564

Google classroom สำหรับนักเรียน


02 | มิ.ย. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
05 | ต.ค. | 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

30 | ก.ค. | 2564

ประกาศจ้างครูผู้สอนวิชาชีววิทยา โปรแกรมนานาชาติ

30 | ก.ค. | 2564

ประกาศจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)

20 | ก.ค. | 2564

ประกาศจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โปรแกรมนานาชาติ