ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปืดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


03 | ม.ค. | 2564

ระบบการจัดการเรียนการสอน Online


03 | ม.ค. | 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


30 | ธ.ค. | 2563

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


07 | ต.ค. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
15 | ม.ค. | 2564

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องขายเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้

21 | ธ.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู

26 | ส.ค. | 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

13 | ส.ค. | 2563

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การทดลองเรียนแบบ On-sie