ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  • หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จ.ระนอง 85000
  • Tel. : 0-7781-1078
  • Fax. : 0-7782-1530
  • E-mail : prs@pcrs.ac.th
  • Line ID: pcrs
  • Send us a message

    Google maps