ภาพกิจกรรม

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2567


06 | มิ.ย. | 2567

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567


31 | ม.ค. | 2567

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


27 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site


21 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์


24 | ธ.ค. | 2564

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


29 | ต.ค. | 2564

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


07 | ต.ค. | 2563

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE


08 | ก.ย. | 2563

งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


06 | ส.ค. | 2563

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform DEEP


04 | ก.ค. | 2563

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567


26 | มี.ค. | 2567

ประกาศ รายชื่อนักเรียนโควต้า ตามแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567


05 | มี.ค. | 2567

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด(COVID-19)


27 | เม.ย. | 2564

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


03 | ต.ค. | 2563

กษิณา มุทิตาจิต 2563


25 | ก.ย. | 2563

ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE


22 | ก.ย. | 2563

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ


24 | ก.ค. | 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563


11 | ก.ค. | 2563

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน


26 | มิ.ย. | 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


23 | มิ.ย. | 2563
  •  
  • 1
  • 2
  •