ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

new : Global Nerdy  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    คลิกที่นี่    

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว    **ดาวน์โหลด

new : Global Nerdy   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     คลิกที่นี่  

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว    **ดาวน์โหลด